Privacy Policy

หากท่านใดต้องการเข้าใช้บริการกับทางเว็บ ufabettimesu.xyz ทุกท่านต้องศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพราะนโยบายต่าง ๆ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของทุกท่าน รับรองว่าทุกท่านจะได้รับความปลอดภัยในการเข้าใช้บริการกับทางเว็บ ufabettimesu.xyz ศึกษาทำความเข้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

Privacy Policy

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

www. ufabettimesu.xyz มีการรักษาความเป็นส่วนตัวของทุกท่านแบบลับสุดยอด ทางเรามีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งการจัดเก็บข้อมูล การบริหารข้อมูล และคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของทุกท่าน

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

การสมัครสมาชิกเข้าใช้บริการ ufabettimesu.xyz ทุกท่านต้องทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เลขบัญชีธนาคาร และข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งทุกท่านต้องกรอกครบถ้วนทุกประการ

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลต่าง ๆ ที่ทุกท่านทำการสมัครสมาชิก ทั้งการวางเดิมพัน และการใช้งานเว็บไซต์ ufabettimesu.xyz ทางเราจะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อการติดตามข้อมูลที่ง่ายยิ่งขึ้น

 • การนำข้อมูลมาใช้

ข้อมูลต่าง ๆ ที่ทางเว็บไซต์ ufabettimesu.xyz ได้รวบรวมเพื่อนำมาปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะเป็น การตลาด การปฏิบัติตามกฎหมาย การส่งข่าวสาร และโปรโมชั่นต่าง ๆ 

 • การแชร์ข้อมูล

ทางเว็บไซต์ ufabettimesu.xyz จะไม่นำข้อมูลของทุกท่านไปเผยแพร่กับบุคคลที่อื่น หากยังไม่ได้รับความยินยอมจากทุกท่านก่อน ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

 • การจัดเก็บของข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวของทุกท่านจะถูกเก็บรักษาด้วยมาตรการความปลอดภัยทางเทคนิค และทางเราจะบริหารอย่างเหมาะสม

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

www.ufabettimesu.xyz จะไม่รับข้อมูลจากเด็กที่อายุไม่ถึง 18 ปี หากเราค้นพบว่ามีการรวบรวมข้อมูลจากเด็กที่อายุไม่ถึง 18 ปี ทางเราจะทำการลบข้อมูลของบุคคลนั้นออกทันที

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

ทุกท่านที่เป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์ ufabettimesu.xyz มีสิทธิ์ในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูล หรือลบข้อมูลส่วนตัวของทุกท่านได้ทุกเวลาที่ท่านต้องการ หากท่านต้องการเรียกใช้สิทธิ์นี้ กรุณาติดต่อเราผ่านช่องทาง contact@ufabettimesu.xyz

 • การปรับปรุงนโยบาย

www.ufabettimesu.xyz สามารถปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตามความจำเป็นในระยะเวลาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ โดยที่ทางเราจะแจ้งให้ทุกท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ ufabettimesu.xyz

 • การติดต่อเรา

หากท่านใดคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ ufabettimesu.xyz ทุกท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ contact@ufabettimesu.xyz

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ได้รับการใช้งานตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2555

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวจะถูกเขียนเป็นภาษาไทย หากมีการแปลภาษาอื่น ๆ ทางเว็บไซต์ ufabettimesu.xyz กำหนดให้เวอร์ชันภาษาไทยจะเป็นเวอร์ชันที่บังคับใช้

 

การปรับเปลี่ยนและแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์ ufabettimesu.xyz สามารถทำได้ทุกเมื่อที่เห็นสมควร